Misyon

BIMe Initiative'in misyonu yapılı çevrenin dijital dönüşümünü hızlandırmaktır.

Vizyon

BIMe Initiative'in misyonu, yeni düşünme, araştırma, öğrenme ve işbirliği yollarını göstererek gerçekleştirilecektir.

Hedefler

BIMe Initiative'in misyon ve vizyonu üç tamamlayıcı hedef olarak ifade edilmektedir:

Hedef 1: Uygulayıcıların dijital yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olmak.

Hedef 2: Kuruluşlara, kuruluş içi ve işbirliğine dayalı projelerde pratik dijital çözümleri benimseme, uyarlama ve geliştirme konusunda yardımcı olmak.

Hedef 3: Karar vericilerin, bir ülke veya bölge için dijital dönüşüm stratejilerini geliştirilmesini desteklemek.

Not: Her amaç (proje özelinde tanımlanan) ölçülebilir hedeflere bölünmüştür. Projeler birden fazla amacı ele alabilir.

Çıktılar

BIMe Initiative, herkesin ücretsiz yönelik, erişime açık kaynaklar sağlayarak amaçlarını gerçekleştirecektir (bkz. ilgili lisanslar). Hedeflenen çıktılar pratik kullanım için son ürünler (örn. bir web aracı veya şablon) veya son ürünleri oluşturmak için gereken kavramsal bileşenler olabilecektir.

Projeler

BIMe Initiative'in hedeflenen çıktıları kendi kendini organize eden mikro projeler ve çalışma paketlerine bölünmüş birbirine bağlı projeler aracılığıyle elde edilmektedir.

Yöntemler

BIMe Initiative hedeflerine ulaşmak için çeşitli yöntem ve metodolojileri kullanır. Bunlar; bilgi mühendisliği, sistemsel düşünce ve anlamsal yapılandırma yöntemlerini içerir - tümü yayınlanmış hakemli çerçevelerle desteklenir.

İlkeler

Tüm BIMe Initiative etkinlikleri ve çıktıları, gönüllülerin topluluğa katılırken kabul ettikleri bir dizi Genel İlkeler tarafından yönlendirilir. Bu Genel İlkeler’in kabulü, Excellence Manifesto’nun imzalanmasıyla belirtilir.


BIMei (2020), BIMe Initiative Mission, https://bimexcellence.org/mission/ , Last accessed [Date]