Mission

BIMe Initiativets mission er at fremskynde den digitale transformation af Det byggede miljø.

Vision

BIMe Initiativets mission opnås ved at vise nye måder at tænke på, undersøge, lære og samarbejde.

Mål

BIMe Initiativets mission and vision udtrykkes som tre komplementerende mål:

Mål 1: Hjælp praktikere med at forbedre deres digitale kompetence.

Mål 2: Hjælp organisationer med at vedtage, tilpasse sig og udvikle praktiske digitale løsninger internt og på samarbejdsprojekter.

Mål 3: Støtte beslutningstagere med at forbedre de digitale transformationsstrategier for et land eller en region.

Note: hvert mål er opdelt i målbare mål (defineret pr. projekt). Projekter kan adressere mere end et mål.

Leverancer

BIMe Initiativet vil opfylde sine mål ved at levere ressourcer med åben adgang, der er frit tilgængelige for alle(se respektive licenser). Målrettede leverancer kan være slutprodukter til praktisk brug (f.eks. Et webværktøj eller en skabelon) eller konceptuelle komponenter, der er nødvendige for at opbygge slutprodukter.

Projekter

BIMe Initiativets målrettede leverancer opnås gennem sammenkoblede projekter opdelt i selv-organiserende mikroprojekter og arbejdspakker.

Metoder

BIMe Initiativet anvender en blanding af systemer og metoder til at nå sine mål. Disse inkluderer videns-teknik, systemtænkning og semantiske struktureringsmetoder - alt sammen understøttet af offentliggjort fagfællebedømmelse.

Principper

Alle aktiviteter og resultater for BIMe Initiativet styres af et sæt generelle principper, som frivillige i foreningen er enige om, når de tilmelder sig. Enighed med disse Generelle Principper signaliseres ved at underskrive Excellence Manifestet.


BIMei (2020), BIMe Initiative Mission, https://bimexcellence.org/mission/ , Last accessed [Date]