Mission


Missió

La missió de BIMe Initiative és accelerar la transformació digital del sector de la construcció.

Visió

La missió de BIMe Initiative s’assolirà demostrant noves maneres de pensar, investigar, aprendre i col·laborar.

Metes

La missió i visió de BIMe Initiative s’expressen com a tres objectius complementaris:

Meta 1: ajudar els professionals a millorar la seva competència digital.

Meta 2: ajudar a les organitzacions a adoptar, adaptar i innovar solucions digitals pràctiques internament i en projectes col·laboratius.

Meta 3: donar suport als responsables de formular polítiques en la millora de les estratègies de transformació digital per a un país o regió.

Nota: cada meta es subdivideix en objectius quantificables (definits per projecte). Els projectes poden abordar més d’una meta.

Lliurables

BIMe Initiative complirà les seves metes al facilitar recursos d’accés obert i d’ús lliure (consultar les llicències respectives). Els lliurables previstos poden ser productes finals per al seu ús parcial (p. ex. una eina web o una plantilla) o components conceptuals necessaris per a elaborar els productes finals.

Projectes

Els resultats previstos per BIMe Initiative s’assoleixen mitjançant projectes interconnectats, subdividits en microprojectes i conjunts de tasques autogestionats.

Mètodes

BIMe Initiative desenvolupa una mescla de metodologies i mètodes per a assolir les seves metes. Inclou enginyeria del coneixement, pensament sistèmic i mètodes d’estructuració semàntica, tots ells recolzats en marcs de treball publicats i revisats per experts.

Principles

Totes les activitats i resultats de BIMe Initiative es basen en un conjunt de principis generals que els voluntaris de la comunitat accepten al unir-se a ella. L’acord amb aquests principis generals Principis Generals es constata mitjançant la firma del Manifest d’excel·lència.


BIMei (2020), BIMe Initiative Mission, https://bimexcellence.org/mission/ , Last accessed [Date]