Misija

Misija BIMe Inicijative je ubrzati digitalnu transformaciju izgrađenog okoliša.

Vizija

Misija BIMe Inicijative ostvariti će se demonstracijom novih načina razmišljanja, istraživanja, učenja i suradnje.

Ciljevi

Misija i vizija BIMe Inicijative predstavljaju se kroz tri komplementarna cilja:

Cilj 1: Pomoć stručnjacima u razvoju njihove digitalne sposobnosti.

Cilj 2: Pomoć organizacijama da usvoje, prilagode i uvedu nova praktična digitalna rješenja unutar organizacije i na projektima u suradnji.

Cilj 3: Podrška tvorcima politika kako bi unaprijedili strategije digitalne transformacije države ili regije.

Opaska: svaki cilj podijeljen je u mjerljive cjeline (definirane po projektu). Projekti mogu imati više od jednog cilja.

Rezultati

BIMe Inicijativa će ispuniti svoje ciljeve objavljivanjem sadržaja otvorenog pristupa na slobodno korištenje (vidjeti odgovarajuće licence). Planirani rezultati mogu biti krajnji proizvodi za praktično korištenje (npr. Web alat ili predložak) ili konceptualne komponente koje se koriste za izradu krajnjih proizvoda.

Projekti

Planirani rezultati BIMe Inicijative ostvaruju se putem povezanih projekata podijeljenih u samo-organizirajuće mikroprojekte i skupine radova.

Metode

BIMe Inicijativa uvodi mješavinu metodologija i metoda kako bi postigla svoje ciljeve. Ona uključuje inženjering znanja, sistemsko razmišljanje, i metode semantičkog strukturiranja – sve podržano publiciranim i recenziranim modelima.

Principi

Sve aktivnosti i ishodi BIMe Inicijative vođeni su Općim načelima koje volonteri zajednice prihvaćaju prilikom pristupanja. Suglasnost s navedenim Općim načelima potvrđena je potpisom Excellence Manifesta.


BIMei (2020), BIMe Initiative Mission, https://bimexcellence.org/mission/ , Last accessed [Date]