Misija

Misija BIMe Initiative je da ubrza digitalnu transformaciju izgrađenog okruženja.

Vizija

Misija BIMe Initiative biće postignuta demonstriranjem novih načina razmišljanja, istraživaja, učenja i saradnje.

Ciljevi

Misija i vizija BIMe Initiative su izraženi kao tri komplementarna cilja:

Cilj 1: Pomoći stručnjacima da poboljšaju svoju digitalnu kompetenciju.

Cilj 2: Pomoći organizacijama da usvoje, prilagode i inoviraju praktična digitalna rešenja interno i na zajedničkim projektima.

Cilj 3: Podržati kreatore politika u poboljšanju strategija digitalne transformacije za neku zemlju ili region.

Napomena: Svaki cilj se deli na merljive objekte (definisane po projektu). Projekti mogu odgovarati na više ciljeva.

Rezultati

BIMe Initiative ispuniće svoje ciljeve isporučivanjem resursa otvorenog pristupa za sve koje slobodno koriste (pogledajte odgovarajuće licence). Ciljni rezultati mogu biti krajnji proizvodi za praktičnu upotrebu (npr. web alat ili obrazac) ili konceptualne komponente potrebne za izradu krajnjih proizvoda.

Projekti

BIMe Incijativa ciljni rezultati postižu se međusobno povezanim projektima podeljenim u samoorganizujuće mikroprojekte i radne pakete.

Metode

BIMe Incijativa koristi kombinaciju metodologija i metoda kako bi postigla svoje ciljeve. Oni uključuju inženjerstvo znanja, sistemsko razmišljanje, i semantičke metode struktuiranja – sve podržane od objavljenih recenziranih okvira.

Principi

Sve aktivnosti i ishodi BIMe Incijative vođeni su setom Opštih Principa sa kojima se volonteri iz zajednice slažu pri pristupanju. Pristanak na ove Opšte Principe potpisuje se Manifesto Izvrsnosti.

BIMei (2020), BIMe Initiative Mission, https://bimexcellence.org/mission/ , Last accessed [Date]