• Şeffaflık/Açıklık Taahhütü

  BIMe insiyatifinin kılavuzları ve araçları Creative Commons lisansı altında açık kanallar aracılığıyla, bireylerin ve kuruluşların kendi projelerinde ücretsiz kullanımına izin verir. (Servis sağlayıcılarına bir lisans zorunludur/gereklidir)

 • Bir Bilgi Yapısı Etrafında Büyüme

  BIMe insiyatifi bilgiyi toplamak ve düzenlemek için şeffaf/belirgin bir yapı üzerine inşa edilmiştir. Bu yapı büyük ölçüde birbirine bağlı kılavuzların ve araçların birimsel/modüler gelişimine izin verir

 • Eş kaynaklı ve Eş test edilmiş

  BIMe insiyatifi akademiden ve endüstriden konusunda ihtisas sahibi uluslararası uzmanları yüksek yoğunluklu bir Ar-Ge (Araştırma Geliştirme) ağıyla birbirine bağlar. Bu ağ sayesinde en iyi çözümler tanımlanır, tasarlanır/üretilir, test edilir ve yayınlanır

 • Sınır Ötesi Açık Yenilik/İcat

  BIMe insiyatifi herkesin kullanabilmesi, düzenleyebilmesi, dönüştürebilmesi ve sürekli geliştirebilmesi için bilgi araç ve gereçlerini sağlar. Açık yenilik sayesinde yeni çözümler işbirliğiyle geliştirilir; disiplinler, endüstriler ve pazarlarda paylaşılır