• Závazek otevřenosti

  Návody a nástroje iniciativy BIMe jsou publikovány s využitím otevřených kanálů pod licencí Creative Commons. Ta umožňuje jejich volné využívání ve všech projektech jednotlivců i organizací. (poskytovatelé služeb vyžadují licenci)

 • Stavba na základech znalostní struktury

  Iniciativa BIMe je postavena na jasné struktuře shromažďování a organizování znalostí. Tato struktura umožňuje modulární vývoj vysoce propojených návodů a nástrojů. Více informací…

 • Ověření zdrojů a aplikace výsledků

  Iniciativa BIMe propojuje mezinárodní experty na dané téma - z akademické obce i průmyslu - skrze hustou síť R&D (Vědy a výzkumu). V rámci této sítě jsou hledána, realizována, testována a publikována nejlepší možná řešení

 • Otevřená inovace bez hranic

  Iniciativa BIMe poskytuje znalostní nástroj pro všechny, kdo jej chtějí použít, upravit, přeložit nebo soustavně zlepšovat. Otevřená inovace umožňuje společné hledání a vývoj nových řešení a jejich sdílení napříč obory, průmyslovými odvětvími a trhy