• Zobowiązanie do Otwartości

  Przewodniki i narzędzia BIMe Initiative są wydawane za pośrednictwem otwartych kanałów na licencji Creative Commons, umożliwiając bezpłatne korzystanie przez osoby prywatne i organizacje z ich własnych projektów

 • Wzrastanie wokół Struktur Wiedzy

  Inicjatywa BIMe opiera się na przejrzystej strukturze zbierania i organizowania wiedzy. Ta struktura pozwala na modułowy rozwój wysoce powiązanych ze sobą przewodników i narzędzi

 • Wzajemnie pozyskane i przetestowane

  Inicjatywa BIMe łączy międzynarodowych ekspertów merytorycznych - ze środowisk akademickich i przemysłowych - poprzez sieć badawczo-rozwojową o dużej intensywności. Za pośrednictwem tej sieci identyfikowane są najlepsze rozwiązania, inkubowane, testowane i wydawane do użytku

 • Otwarta Innowacja ponad granicami

  Inicjatywa BIMe zapewnia zestaw narzędzi-wiedzy, z którego każdy może korzystać, dostosowywać, tłumaczyć oraz stale ulepszać. To właśnie dzięki Otwartej Innowacji, nowe rozwiązania są opracowywane wspólnie i dzielone pomiędzy dyscypliny, branże i rynki