• PREDANOST OTVORENOSTI

  Upute i alati BIMe Inicijative se objavljuju putem javnih izvora, u okviru Creative Commons licence, koja pojedincima ili organizacijama za potrebe rada na vlastitim projektima dopušta njihovu besplatnu uporabu. (pružatelji usluga zahtijevaju licencu)

 • RAST UTEMELJEN NA STRUKTURI ZNANJA

  BIMe Inicijativa gradi se na temelju jasne strukture za prikupljanje i organizaciju znanja. Ovakva struktura dozvoljava modularan razvitak međusobno čvrsto povezanih uputa i alata.

 • RAVNOPRAVNOST U STVARANJU I KONTROLI SADRŽAJA

  BIMe Inicijativa povezuje međunarodne stručnjake iz predmetnog područja – kako iz akademske zajednice, tako i iz prakse - kroz visoko razvijenu istraživačko-razvojnu mrežu. Putem ove mreže se izdvajaju, razrađuju, ispituju i objavljuju najbolja rješenja.

 • OTVORENA INOVACIJA BEZ OGRANIČENJA

  BIMe Inicijativa nudi set alata znanja koji svatko može koristiti, prilagođavati, prevoditi i kontinuirano poboljšavati. Otvorenom inovacijom, nova rješenja se razvijaju kroz suradnju i stavljaju na raspolaganje raznim disciplinama, industrijama i tržištima.