• Lähtutakse avatusest

  BIMe algatuse juhendeid ja tööriistu jagatakse läbi avatud kanalite ning litsenseerimine lähtub Creative Commons litsentsist, mis võimaldab eraisikutel ja ettevõtetel lahendusi vabalt kasutada nende enda projektides (teenuse pakkujad eeldavad litsenseerimist)

 • Põhineb struktureeritud teadmistel

  BIMe algatus põhineb selgel struktuuril, et koguda ja korrastada teadmisi. Struktuur võimaldab modulaarselt arendada omavahel tihedalt seotud tööriistu ja juhendmaterjale

 • Kogukonna poolt loodud ja testitud

  BIMe algatus ühendab rahvusvahelisel tasemel eriala eksperdid nii haridusasutustest kui ka ettevõtetest – ühendavaks lüliks on intensiivne arendustööde võrgustik. Võrgustiku toel leitakse, luuakse, testitakse ja väljastatakse parimad lahendused

 • Avatud piirideülene innovatsioon

  BIMe algatus pakub kõigile teadmiste tööriistapagasit nii kasutamiseks, kohandamiseks, tõlkeks kui ka pidevaks parenduseks. Läbi avatud innovatsiooni toimub uute lahenduste arendus ja jagamine erinevate valdkondade, tööstusharude ja turgude vahel