• มุ่งมั่นในความเปิดกว้าง

  ข้อแนะนำและเครื่องมือต่างๆที่ BIMe Initiative ได้ทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ร่วมนั้น อนุญาตให้บุคคลและองค์กร นำไปใช้ประโยชน์ในโครงการต่างๆได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ผู้ให้บริการต้องผ่านการอณุญาติ)

 • เติบโตด้วยโครงสร้างความรู้

  BIMe Initiativeถูกสร้างขึ้นด้วยโครงสร้างที่ชัดเจน เพื่อเก็บเกี่ยวและจัดระเบียบองค์ความรู้ ในรูปแบบหน่วยย่อยๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกันเป็นข้อแนะนำและเครื่องมือต่างๆ

 • ที่มา และ ทดสอบโดยสมาชิก

  BIMe Initiative เชื่อมโยงผู้มีความรู้ระดับนานาชาติ ทั้งนักวิชาการ และ ภาคอุตสาหกรรม ผ่านเครื่อข่ายทางการวิจัยและพัฒนาการเอาจริงเอาจัง

 • นวัตกรรมที่เปิดกว้างครอบคลุมขอบเขตวงกว้าง

  BIMe Initiative จัดเตรียมชุดเครื่องมือทางความรู้ เพื่อให้นำไปใช้ ปรับแต่ง ส่งต่อ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผ่านนวัตกรรมที่เปิดกว้าง เพื่อร่วมกันคิดวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ และแบ่งปันข้ามสาขาวิชา ข้ามหลากหลายภาคอุตสาหกรรม และ ธุรกิจ