• Predanost otvorenosti

  Upute i alati BIMe Inicijative se objavljuju putem javnih izvora, u okviru Creative Commons licence, koja pojedincima ili organizacijama za potrebe rada na vlastitim projektima dopušta njihovu besplatnu uporabu. (pružatelji usluga zahtijevaju licencu)

 • Rast utemeljen na strukturi znanja

  BIMe Inicijativa gradi se na temelju jasne strukture za prikupljanje i organizaciju znanja. Ovakva struktura dozvoljava modularan razvitak međusobno čvrsto povezanih uputa i alata ...više informacija

 • Ravnopravnost u stvaranju i kontroli sadržaja

  BIMe Inicijativa povezuje međunarodne stručnjake iz predmetnog područja – kako iz akademske zajednice, tako i iz prakse – kroz visoko razvijenu istraživačko-razvojnu mrežu. Putem ove mreže se izdvajaju, razrađuju, ispituju i objavljuju najbolja rješenja

 • Otvorena inovacija bez ograničenja

  BIMe Inicijativa nudi set alata znanja koji svatko može koristiti, prilagođavati, prevoditi i kontinuirano poboljšavati. Otvorenom inovacijom, nova rješenja se razvijaju kroz suradnju i stavljaju na raspolaganje raznim disciplinama, industrijama i tržištima