• Δέσμευση για Διαφάνεια

  Οι οδηγοί και τα εργαλεία της πρωτοβουλίας BIMe κυκλοφορούν μέσω ανοιχτών καναλιών βάση της άδειας Creative Commons που επιτρέπει την ελεύθερη χρήση από άτομα και οργανισμούς για τα δικά τους έργα (οι πάροχοι υπηρεσιών χρειάζονται άδεια)

 • Αναπτύχθηκε γύρω από μια Δομή Γνώσης

  Η πρωτοβουλία BIMe βασίζεται σε μια σαφή δομή για τη συλλογή και την οργάνωση της γνώσης. Αυτή η δομή επιτρέπει την αρθρωτή ανάπτυξη υψηλής διασύνδεσης οδηγών και εργαλείων

 • Δημιουργήθηκε και αξιολογήθηκε από ομότιμους

  Η πρωτοβουλία BIMe συνδέει διεθνείς εμπειρογνώμονες του θέματος - από την ακαδημία και την βιομηχανία - μέσω ενός υψηλής έντασης δικτύου R & D. Μέσω αυτού του δικτύου, οι καλύτερες λύσεις εντοπίζονται, επωάζονται, δοκιμάζονται και απελευθερώνονται

 • Ανοιχτή Kαινοτομία πέρα από τα σύνορα

  Η πρωτοβουλία BIMe παρέχει ένα σετ εργαλείων γνώσης για οποιονδήποτε χρησιμοποιεί, προσαρμόζει,  μεταφράζει και βελτιώνει συνεχώς. Μέσω της Ανοιχτής Καινοτομίας, νέες λύσεις αναπτύσσονται συνεργατικά και μοιράζονται από κοινού σε κλάδους, βιομηχανίες και αγορές