• Задължение към отвореност и прозрачност

  Създадените чрез BIMe инициативата помагала и инструменти се разпространяват свободно според правилата на Creative Commons license. Отделни потребители и организации могат да ги използват в своите проекти и дейности. (Доставчиците на услуги се нуждаят от лиценз)

 • Изграждане на структура от знания

  Инициативата BIMe се изгражда върху ясна структура за събиране и организиране на знания. Тази структура позволява разработването на модули от взаимно свързани помагала и инструменти.

 • Създаване от партньори и проверяване от партньори

  Инициативата BIMe свързва експерти от различни държави, както от научните среди така и от практиката, обединени от високо интензивна научно-изследователска и развойна мрежа. Чрез тази мрежа се откриват, разработват, проверяват и разпространяват най-добрите възможни решения.

 • Отвореност на иновациите през границите

  Инициативата BIMe предоставя инструментариум от знания, които всеки може да  използва, адаптира, превежда и непрекъснато да развива. Въз основа на Отворена Иновативност съвместно се създават нови решения, които свободно се споделят между различни дисциплини, индустрии и пазари.