Pangkalahatang Prinsipyo

Ang BIMe Initiative ay binubuo ng isang hanay ng mga pangunahing prinsipyo:

 • Connector.

  Dedikasyon sa pagiging bukas

  Ang mga gabay at kasangkapan ng BIMe Initiative ay inilalabas sa pamamagitan ng bukas na channels sa ilalim ng lisensyang Creative Commons na nagpapahintulot ng libreng paggamit ng mga indibidwal at organisasyon sa kanilang sariling proyekto (sa mga nagbibigay ng serbisyo ay nangangailangang kumuha ng lisensya)

 • Connector.

  Nabuo sa pamamagitan ng isang knowledge structure

  Nabuo sa pamamagitan ng isang knowledge structureAng BIMe Initiative ay binuo sa isang malinaw na istraktura para sa pag-aani at pagsasaayos ng kaalaman. Ang istrakturang ito ay nagpapahintulot na mabuo ang mga magkakaugnay na gabay at kasangkapan ...karagdagang inpormasiyon

 • Connector.

  Mga solusyon na buhat at subok ng mga dalubhasa

  Ang BIMe Initiative ay nagtitipon ng mga eksperto sa boong mundo – mula sa akademya at industriya – sa pamamagitan ng isang masinsinang R&D network. Sa pamamagitan ng network na ito, ang pinakamabisang solusyon ay natukoy, napanatiling maayos ang kondisyon sa pagunlad, nasubok, at naipamahagi

 • Connector.

  Pagbubukas ng inobasyon sa ibat-ibang panig at dako

  Ang BIMe Initiative ay nagbibigay ng isang knowledge tool-kit para sa sinumang gagamit, i-customize, isalin at patuloy na mapabuti. Sa pamamagitan ng bukas na inobasyon, mga bagong solusyon ay pinagtulungang binuo at ibinahagi sa ibat-ibang disiplina, inudstriya at ibat-ibang dako